Kiinteistöhuollon hinta – mistä se muodostuu?

Kiinteistöhuolto on olennainen osa kiinteistön toimivuuden ja turvallisuuden kokonaisuutta. Ennakoinnilla ja asiantuntijuudella toteutettu kiinteistöhuolto takaa sen, että kiinteistö kestää ja toimii arjen käytössä. Asiantuntijamme Campustan kiinteistöhuollossa pitävät kiinteistöstäsi huolta Tampereella ja Pirkanmaalla energiatehokkaasti ja ennakoiden. Meillä kiinteistöhuollon palvelut räätälöidään aina kiinteistökohtaisesti ja tarpeen mukaisesti, yhdessä sopien.

Kiinteistöhuollon laajuus ja kiinteistön ominaispiirteet ohjailevat myös palvelun hintaa. Haluammekin tässä artikkelissa pureutua tarkemmin siihen, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistöhuollon hinnan määräytymiseen.

Kiinteistöhuollon hintaan vaikuttavat tekijät

Kiinteistöhuolto koostuu monesta palasesta, joiden yhteensovittaminen on tärkeää eheän kokonaisuuden luomiseksi. Kiinteistön omistajana varmin tapa hallita kiinteistön huollon palettia on ottaa kumppaniksi laadukas kiinteistöhuollon ammattilainen. Palvelu maksaa itsensä takaisin silloin, kun kumppanina on resurssiviisaasti ja ennakoivasti huoltoa tekevä toimija.

Tutustu tästä 12 kysymystä ja vastausta kiinteistöhuollosta -artikkeliin, joka avaa näppärästi Campustan kiinteistöhuollon tehtäviä.

Kiinteistöhuollon hintaan vaikuttaa halutut palvelut, työhön käytettävät materiaalit ja varusteet sekä aika ja työmäärä. Kiinteistön erityispiirteet, kuten koko ja ikä, otetaan myös hinnoittelussa huomioon. Sopimusmuodot ja lisäpalvelut viimeistelevät hinnan muodostumisen.

Tarkastellaan lähemmin, mitä hintaan vaikuttajat tekijät pitävät sisällään:

Kiinteistöhuollon palvelut

Laajimmillaan kiinteistöhuolto kattaa ympärivuotisesti kaikki kiinteistön sisä- ja ulkotyöt sekä teknisen kiinteistöhuollon. Tärkeintä onkin hankittavia palveluita pohtiessa löytää kiinteistön omistajan tarpeisiin sopivin paletti, oli se sitten laaja kokonaisuus tai pienempi osa-alue. Ammattilaisen avulla tehtävä kartoitus kiinteistöstä on vaivatonta, ja antaa mahdollisuuden tarkastella huollon tarpeita kiinteistökohtaisesti.

Me Campustalla mitoitamme kiinteistöhuollon aina kartoituksen mukaan ja päivitämme huoltokirjan. Kanssamme saat siis räätälöityä palvelua, joka yksilöidään juuri sinun kiinteistöäsi varten.

Materiaalit ja varusteet

Kiinteistöhuollossa käytettävät materiaalit ja varusteet ovat hinnan muodostumisen kannalta merkittävässä osassa. Resurssiviisas kiinteistöhuolto perustuu pitkälti ennakointiin, jolla on mahdollisuus optimoida taloudellisten resurssien käyttö. Käytettävien materiaalien ja varusteiden määrä pystytään ennakoinnilla mitoittamaan oikein, eikä hävikkiä pääse syntymään.

Korjauksissa pyritään ennallistamaan olemassa olevaa ja huoltotoimenpiteistä syntyvä jäte kierrätetään asianmukaisesti. Kiinteistöjen lämpötilojen ja energiakulutuksen säännöllisellä seurannalla ei pelkästään saavuteta merkittäviä säästöjä, vaan huomioidaan myös kiinteistön ekologisuus.

Aika ja työmäärä

Ajankäytön optimointi on mahdollista myös kiinteistöhuollossa. Kiinteistön arjessa ja kiinteistöhuollon hinnassa on väliä sillä, mihin huollon aikaa käytetään ja onko tiettyihin tehtäviin laskettu työmäärä se optimaalisin. Yllättävissä tilanteissa tai pikaisissa korjaustarpeissa on turhauttavaa alkaa selvittelemään, mikä taho mahdollisesti vastaisi korjauksesta tai kehen pitäisi olla yhteydessä. Pahimmillaan viivästykset esimerkiksi äkillisissä huollontarpeissa johtavatkin laajempiin vahinkoihin, joiden korjaaminen vie aikaa ja aiheuttaa häiriötä kiinteistön peruskäyttöön.
Campustalla taklaamme kiinteistöhuollon ajan ja työmäärän sovittamisen ongelmat laajalla palveluvalikoimalla ja hyvillä verkostoilla. Kun kaikki palvelut saadaan saman katon alta, pystytään yllättäviinkin tilanteisiin vastaamaan nopeasti.

Kiinteistön erityispiirteet

On paljonkin väliä sillä, millaisessa kiinteistössä kiinteistöhuoltoa tehdään. Kiinteistöhuollon hintaa määrittelevät kiinteistön koko, kiinteistön ikä sekä kiinteistön käyttötarkoitus. Sitä, mikä koetaan toimivaksi kerrostalossa, ei voida siirtää suoraan vaikkapa laboratorioympäristöön. Kiinteistöhuoltoa tehtäessä jokainen kiinteistö on nähtävä yksilönä. Huollon toimijalla on oltava silmää kiinteistön erityispiirteille ja sille, miten ne vaikuttavat huoltoon ja missä mahdolliset ongelmakohdat voivat piileskellä. Vanhassa kiinteistössä voidaan tehdä parannuksia esimerkiksi energiatehokkuuden suhteen, kun taas uudisrakennuksissa voidaan jo suunnitteluvaiheessa optimoida kiinteistön huoltoon liittyviä taloteknisiä seikkoja.
Campustalla on kokemusta kiinteistöhuollosta niin oppilaitosympäristössä kuin toimistotiloissakin. Olemme tottuneet tekemään kiinteistöhuoltoa vuosien kokemuksella, jokaisen kiinteistön erityispiirteet huomioiden.

Sopimusmuodot ja lisäpalvelut

Sopimusmuodoilla voidaan eritellä kiinteistöhuollon laajuus. Ne lisäävät entisestään huollon joustavuutta, ja jättävät tilaa yksilöllisen palvelun muodostamiselle.

Lisäpalvelut taas tuovat kiinteistöhuoltoon huolettomuutta. Lisäpalveluiden kautta voidaan toteuttaa erikoisjärjestelmien huollot, rakennus- ja muutostyöt sekä monipuoliset korjauspalvelut.

Päihittääkö hinta aina laadun – vai olisiko maltillisesti hinnoiteltu laadukas kiinteistöhuolto sittenkin tätä päivää?

Olemme avanneet tässä artikkelissa kiinteistöhuollon hintaan vaikuttavia tekijöitä sekä sitä kokonaisuutta, josta toimiva huolto rakentuu. Kiinteistöä palvelevan lopputuloksen saavuttamiseen vaikuttaa moni palanen, jonka on loksahdettava paikoilleen täydellisesti. Silloin kun kiinteistöhoitoa pyritään tekemään ennakoivasti ja resurssiviisaasti, se vaikuttaa positiivisesti myös kustannuksiin.

Me Campustalla haluamme nähdä kiinteistöhuollon muunakin kuin pakollisena kulueränä tai kiinteistön omistajan painajaisiin hiipivänä mörkönä. Campustan toiminnan ytimessä on asiakkaan arjen sujuvoittaminen, kiinteistön hoidon kehittäminen sekä kokonaisvaltainen palvelu, joka ei jätä kiinteistöäsi kylmäksi. Kun sinun arkesi onnistuu, me olemme onnistuneet.

Kiinteistöhuollon hinta nousee usein esille kilpailutustilanteessa. Kannattaa tutustua myös kirjoittamaamme artikkeliin kiinteistöhuollon kilpailutuksesta.

Kiinnostaako sinua resurssiviisas kiinteistöhuolto, jossa voit luottaa kiinteistösi ammattilaisen käsiin? Valmiina sinua palvelemaan olevat Campustalaiset löydät täältä.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita