12 kysymystä ja vastausta kiinteistöhuollosta

Kiinteistöhuolto on kokonaisvaltaista kiinteistöstä huolehtimista. Se pitää sisällään niin näkyvää kuin näkymätöntäkin työtä, ja hyvä kiinteistöhuolto takaa vaivattoman ja viihtyisän arjen kiinteistön omistajalle sekä sen käyttäjille. Campustan kiinteistöhuolto hoitaa kiinteistöjä ammattitaidolla Pirkanmaan ja Tampereen alueella. Vastaamme tässä artikkelissa yleisimpiin kysymyksiin kiinteistöhuollosta ja pureutua siihen, miten merkittäviä sen vaikutukset ovat kiinteistön hyvinvointiin ja käyttöikään.

Voit käyttää myös alla olevaa sisällysluetteloa siirtyäksesi kiinnostaviin kysymyksiin suoraan:

 1. Mitä kiinteistöhuolto tarkoittaa?
 2. Mitkä ovat kiinteistöhuollon palveluntarjoajan yleisimmät tehtävät?​
 3. Mitä yleisiä haasteita kiinteistön omistajilla on koskien kiinteistönhuoltoa?
 4. Mitä hyötyä yleisesti kiinteistöhuollon ulkoistamisesta on?​
 5. Kuinka usein kiinteistöhuollon toimia tulisi suorittaa?​
 6. Mitä tarkoitetaan ennaltaehkäisevällä kiinteistöhuollolla?​
 7. Mitä kiinteistöhuolto maksaa?​
 8. Mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistöhuollon tarpeeseen?​
 9. Mitä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä kiinteistöhuolto voi sisältää?
 10. Kuuluuko rikkoutunut omaisuus kiinteistöhuollon piiriin?​
 11. Mitä vastuita kiinteistöhuollolla voi olla hätätilanteissa?​
 12. Mitä mahdollisia seurauksia voi johtua kiinteistöhuollon laiminlyönnistä?

Mitä kiinteistöhuolto tarkoittaa?​

Kiinteistöhuolto on tiivistettynä rakennusten kunnossapitoa huolto-ohjelman mukaisesti. Perinteisesti kiinteistöhuolto jaetaan kolmeen osaan, joita ovat rakennuksen sisäosiin kohdistuva kiinteistönhoito, ulkoalueet ja tekninen huolto. Kiinteistöhuolto kattaa erilaisia tiloja, kuten asuinrakennuksia, liikekiinteistöjä, toimistotiloja, teollisuushalleja ja muita kiinteistöjä. Kiinteistöhuollon tarkoitus on varmistaa, että kiinteistö pysyy turvallisena, toimintakunnossa ja siistinä. 

Mitkä ovat kiinteistöhuollon palveluntarjoajan yleisimmät tehtävät?​

Yleisimpiin kiinteistöhuollon tehtäviin kuuluvat vikakorjaukset, kiinteistön yleinen tarkkailu sekä käyttäjien ongelmien ratkominen. Myös kiinteistön tekniikan toimivuuden ylläpito sekä teknisen huollon vuosihuoltojen suorittaminen ovat tärkeä osa kiinteistöhuoltoa. Ulkoalueiden hoidon tehtäviin lukeutuvat muun muassa roskakierrokset ja lumityöt.

Mitä yleisiä haasteita kiinteistön omistajilla on koskien kiinteistönhuoltoa?

Kiinteistön omistajan haasteena voi olla teknisen osaamisen puute, joka vaikuttaa onnistuneeseen hinnoitteluun ja kilpailutukseen. Odottamattomat vahingot ja kiireelliset korjaukset voivat aiheuttaa harmia ja kustannuksia kiinteistön omistajille. Esimerkiksi putkivuodot, sähkökatkokset tai rakenteelliset ongelmat vaativat välittömiä toimenpiteitä. Kiinteistön omistajien on oltava tietoisia lainsäädännöistä ja määräyksistä, jotka koskevat kiinteistön ylläpitoa ja turvallisuutta. Näiden sääntöjen noudattaminen voi olla haasteellista kiinteistön omistajille.

Kiinteistön omistajat saattavat joutua käsittelemään myös energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä haasteita ja investointeja, mikä voi vaikuttaa energiakustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Luottamus kiinteistön omistajan ja kiinteistöhuollon suorittajan välillä on tärkeää. Puutteellisesti suoritettu kiinteistöhuolto ei näy saman tien korjausvelkana, vaan hivuttautuu vaivihkaa kiinteistöihin.

Mitä hyötyä yleisesti kiinteistöhuollon ulkoistamisesta on?​

Kiinteistöhuollon ulkoistaminen tuo mukanaan laajempaa asiantuntijuutta, teknologiaa ja työkaluja ja ulkoistaminen auttaa säästämään kustannuksia, koska kiinteistön omistajien ei tarvitse palkata ja ylläpitää omaa kiinteistöhuollon henkilöstöä. Ennaltaehkäisevä kiinteistöhuolto myös ehkäisee ongelmilta ja pidentää rakennusten käyttöikää sekä viihtyvyyttä. Ostamalla kiinteistöhuollon ammattilaiselta asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaan säästäen aikaa, rahaa ja resursseja tietäen, että kiinteistö on hyvissä käsissä.

Kuinka usein kiinteistöhuollon toimia tulisi suorittaa?​

Kiinteistöhuollon toimien tiheys ja aikataulu vaihtelevat suuresti kiinteistön tyypin, käyttötarkoituksen, iän ja olosuhteiden mukaan. On tärkeää laatia yksilöllinen kiinteistönhoitosuunnitelma, joka ottaa huomioon kiinteistön tarpeet. Kiinteistönhuoltoa tehdään 24/7 ja kiinteistöhuollon toimet ovat jatkuva prosessi, jota seurataan ja ylläpidetään tarvittaessa päivittäin. 

Mitä tarkoitetaan ennaltaehkäisevällä kiinteistöhuollolla?​

Ennaltaehkäisevä kiinteistöhuolto tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään estämään vaurioiden ja ongelmien syntyminen kiinteistössä tai rakennuksessa sekä ylläpitämään sen turvallisuutta, toimivuutta ja arvoa. Ennaltaehkäisevän kiinteistöhuollon tarkoituksena on havaita ja korjata mahdolliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vaurioita tai kalliita korjauksia.

Tärkeimpiä tehtäviä ennaltaehkäisevässä kiinteistöhuollossa ovat:

 • säännölliset tarkastukset
 • kunnossapitotoimenpiteet
 • kiinteistöhuollon suunnitelmallisuus
 • ennakoiva riskienhallinta
 • huoltodokumentaation ylläpitäminen.

Ennaltaehkäisevässä kiinteistöhuollossa voi olla mukana myös energiatehokkuuden parantaminen, kuten eristysten parantaminen ja energiatehokkaiden laitteiden asentaminen, mikä voi säästää energiaa ja kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Ennaltaehkäisevä kiinteistöhuolto auttaa säästämään aikaa ja rahaa, koska se estää suurempien vaurioiden ja kalliiden hätäkorjausten tarpeen. Se myös auttaa varmistamaan, että kiinteistö pysyy turvallisena ja viihtyisänä kiinteistön käyttäjille ja ylläpitää kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.

Mitä kiinteistöhuolto maksaa?​

Kiinteistöhuollon kustannukset voivat vaihdella merkittävästi riippuen useista tekijöistä, kuten:

 • kiinteistön tyypistä
 • kiinteistön koosta
 • kiinteistön iästä
 • kiinteistön sijainnista
 • kiinteistön käyttöasteesta
 • palveluiden laajuudesta ja taajuudesta
 • lainsäädännöllisistä vaatimuksista
 • kiinteistön omistajan vaatimuksista
 • sääolosuhteista.
 • alueelliset erot ja markkinaolosuhteet.

Koska kiinteistöhuollon kustannukset vaihtelevat niin paljon, on suositeltavaa tehdä huolellinen kustannusten arviointi ja budjetointi kiinteistökohtaisesti. Kiinteistön omistajien ja hallinnoijien tulee myös tarkastella pitkän aikavälin kustannuksia ja harkita ennaltaehkäisevän ylläpidon merkitystä, joka voi auttaa vähentämään suuria korjauskustannuksia tulevaisuudessa.

Myös yhteistyön sujuvuudella on merkitystä kustannuksiin, kun mietitään kiinteistön omistajalta vaadittua ajankäyttöä.

Mitkä tekijät vaikuttavat kiinteistöhuollon tarpeeseen?​

Kiinteistöhuollon tarve vaihtelee kiinteistöstä toiseen. Tyypillisimipä kiinteistöhuoltoon tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm:

 • kiinteistön tyyppi
 • kiinteistön ikä
 • kiinteistön käyttötarkoitus
 • kiinteistön kuormitus
 • kiinteistössä käytössä olevat rakennusautomaatiot
 • sääolosuhteet
 • lainsäädännöt ja määräykset
 • kiinteistön omistajan vaatimukset.

Kaikki nämä tekijät tulee ottaa huomioon kiinteistönhoitosuunnitelmaa laadittaessa, jotta varmistetaan kiinteistön pitkäikäisyys, turvallisuus ja toimivuus. Kiinteistöhuollon tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa voi olla hyödyllistä käyttää ammattilaisia, kuten kiinteistöhuollon asiantuntijoita tai insinöörejä.

Mitä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä kiinteistöhuolto voi sisältää?

Kiinteistöhuolto voi sopimuksen mukaan sisältää turvallisuuteen liittyviä tehtäviä kiinteistön käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistöhuollon turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • avain- ja kulunhallinta
 • kameravalvonta
 • palo – ja turvallisuusjärjestelmien hallinta
 • hätätilanteiden ja hälytysjärjestelmien hallinta
 • poistumisteiden esteettömyys ja opastaminen.

Turvallisuuteen liittyvien tehtävien suorittaminen kiinteistöhuollon toimesta on tärkeää kiinteistön turvallisuuden ja käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Turvallisuusnäkökohtien säännöllinen huomioiminen ja ylläpito auttavat ehkäisemään onnettomuuksia ja varmistamaan, että kiinteistö on turvallinen paikka kaikille.

Kuuluuko rikkoutunut omaisuus kiinteistöhuollon piiriin?​

Kiinteistöhuollon vastuut toimitiloissa voivat vaihdella sopimuksen mukaan. Yleensä kiinteistöhuolto kattaa kiinteistön yleisen ylläpidon, kuten rakennusten ja yhteisten tilojen kunnossapidon sekä ulkoalueiden hoitamisen. Jos rikkoutunut omaisuus liittyy kiinteistön yhteisiin tiloihin tai rakenteisiin, kuten hissiin, portaisiin, julkisivuihin tai muuhun yhteiskäytössä olevaan infrastruktuuriin, se yleensä kuuluu kiinteistöhuollon vastuulle.

Kiinteistöhuollon sopimusta tehdessä on tärkeää määrittää mitä halutaan määrittää kiinteistöhuollon piiriin ja aina tietenkin kannattaa kysyä kiinteistöhuollon kumppanilta, mikäli asia yhtään mietityttää.

Mitä vastuita kiinteistöhuollolla voi olla hätätilanteissa?​

Kiinteistöhuollolla voi olla useita vastuita hätätilanteissa, ja niiden tarkka laajuus voi vaihdella kiinteistöstä ja sopimuksesta riippuen. Hätätilanteissa kiinteistöhuolto voi olla vastuussa seuraavista tehtävistä:

 • hätätilanteiden havaitseminen
 • hätäilmoitusten vastaanotto
 • hätätoimenpiteet
 • hätätilannekoordinointi
 • evakuointi
 • hätätilanteesta tiedottaminen
 • yhteistyö viranomaisten kanssa.

On tärkeää, että kiinteistöhuoltohenkilöstö on koulutettu ja valmistautunut toimimaan hätätilanteissa, ja että heillä on selkeät toimintaohjeet ja protokollat hätätilanteiden varalta.

Mitä mahdollisia seurauksia voi johtua kiinteistöhuollon laiminlyönnistä?

Kiinteistöhuollon laiminlyönnillä voi olla vakavia seuraamuksia, jotka voivat vaikuttaa kiinteistön omistajiin ja kiinteistön käyttäjiin. Huolimattomuus kiinteistön ylläpidossa voi johtaa kiinteistön arvon laskuun. Korjaamattomat vahingot ja kulumiset voivat vähentää kiinteistön houkuttelevuutta ja arvoa.

Korjaaminen on aina kalliimpaa kuin huoltaminen. Laiminlyödyt huolto- ja korjaustoimenpiteet voivat johtaa suurempiin korjauskustannuksiin tulevaisuudessa. Mitä kauemmin ongelmiin ei puututa, sitä kalliimpia ne voivat olla korjata.

Kiinteistön laiminlyöty huolto voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä kiinteistön käyttäjille. Esimerkiksi sähköongelmat, palovaroittimien toimimattomuus tai rikkoutuneet kaiteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Kiinteistön käyttäjillä voi olla oikeus vaatia korvauksia henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat kiinteistöhuollon laiminlyönnistä. Myöskään vakuutusyhtiöt eivät katso hyvällä ja voi olla vaikea saada vakuutuskorvauksia, jos vahingot johtuvat huolimattomuudesta kiinteistöhuollossa. Kiinteistön omistajien tai hallinnoijien maine voi myös kärsiä, jos heidän hallinnoimansa kiinteistöt tunnetaan huonosta ylläpidosta ja turvallisuusriskeistä.

Hyvästä maineesta kannattaa pitää huolta, koska muutoin sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia itse liiketoimintaan. On tärkeää, että kiinteistön omistajat ja hallinnoijat ottavat kiinteistön huollon vakavasti ja varmistavat, että tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet suoritetaan säännöllisesti. Tämä auttaa estämään mahdollisia seuraamuksia ja ylläpitämään kiinteistön turvallisuutta ja arvoa.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita