Laadukas ja vastuullinen siivouspalvelu alkaa hyvästä vuoropuhelusta

Mitä on hyvä sopia ennen siivouspalvelun aloittamista?

Laadukas ja vastuullinen siivouspalvelu on avainasemassa yrityksen toimitilojen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Onnistunut yhteistyö edellyttää kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja avointa viestintää. Tässä blogissa käymme läpi keskeiset asiat, jotka ovat hyvä sopia ennen siivouspalvelun aloittamista, varmistamaan sujuva yhteistyö ja erinomainen lopputulos.

1. Siivouskohde:
Siivottavat tilat ja tiloissa tapahtuva toiminta on tarpeen käydä läpi yhdessä. Tilojen koko, erilaiset tilatyypit ja materiaalit ovat tärkeätä tietoa, kun suunnitellaan tarvittavia töitä ja tekemisen tapoja. Toiminnan kuvaus kertoo tilojen käytöstä, niiden käyttöasteesta ja siitä, milloin siivoustyö tiloissa voidaan suorittaa.

2. Siivouksen sisältö:
On tärkeää tarkentaa, mitä palveluja toivotaan sisältyvän säännölliseen siivoukseen ja kuinka usein tiloissanne siivousta tehdään. Samalla on hyvä myös määritellä erityiset toiveet siivouksen suhteen, jotta palvelu vastaa täysin yrityksenne tarpeita.

3. Lisäpalvelut:
Onko tarkoituksena ostaa vain jatkuvaa ylläpitosiivousta vai halutaanko kattava täyden palvelun paketti, joka sisältää myös harvemmin tehtävää perusteellisempaa siivousta. Ovatko ikkunanpesu, lattioiden vahaus, tekstiililattioiden pesu tai muut lisäpalvelut tarpeellisia? Kerro toiveesi mahdollisista lisäpalveluista sekä niiden toteuttamisesta.

Siivouspalveluun voidaan liittää myös muita lisäpalveluja, kuten esimerkiksi astianpesu ja kahvinkeitto sekä saniteettitarvikkeet ja vaihtomatot.

4. Vastuullisuus:
Ympäristövastuu on hyvä huomioida palveluja ostaessa. Siinä merkittäviä tekijöitä siivouksessa ovat käytettävät siivoustarvikkeet, -aineet ja työtavat. Vastuullinen siivouspalvelun tuottaja huomioi toiminnassaan ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden ja näin varmistaa osaltaan laadukasta toimintaa.

5. Yhteyshenkilöt:
On hyvä varmistaa, että molemmilla osapuolilla on selkeät yhteyshenkilöt ja vastuualueet tiedossa. Tämä helpottaa tehokasta viestintää ja ongelmatilanteiden ratkaisua.

6. Turvallisuus:
Keskustelu turvallisuusasioista, kuten hätäpoistumisteistä ja mahdollisista turvallisuuskäytännöistä on hyvä huomioida etukäteen. On siis hyvä sopia, miten toimitaan hätätilanteissa.

8. Laadunvalvonta ja palautteet:
Laadunvalvonnan käytäntöjen sopiminen on antaa eväät onnistuneelle yhteistyölle. On hyvä myös varmistaa, että käytössä on selkeä kanava antaa palautetta ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista.

9. Sopimus:
Sopimus kannattaa käydä yhdessä läpi, että kaikki siinä mainitut asiat ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Tehkää tarvittaessa tarkennuksia tai lisäyksiä sopimukseen. Sopimus on molemminpuolinen etu, joka lisää toiminnan luotettavuutta.

10. Käytännön logistiikka:
Käytännön asiat, kuten siivoustarvikkeiden säilytys ja roskien käsittely on hyvä sopia etukäteen. Tämä sujuvoittaa siivoojan työtä.


Tämä blogi tarjoaa yleiskuvan siitä, mitä tulisi sopia ennen laadukkaan ja vastuullisen siivouspalvelun aloittamista. Hyvän viestinnän perusta luo vahvan perustan pitkäaikaiselle ja menestyksekkäälle yhteistyölle. Laadukas siivouspalvelu syntyy avoimesta vuoropuhelusta ja yhteisestä ymmärryksestä.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita