Millaista kiinteistönhuolto on tulevaisuuden toimistokiinteistöissä?

Työn tekemisen tavat vaikuttavat suoraan myös kiinteistönhuollon kehitykseen. Campustan kiinteistöpäällikkö Pekka Ahonen kertoo, kuinka kiinteistönhuolto tulee muuttumaan toimistokiinteistöissä.

Työelämän murros on tuonut työnteolle monia mahdollisuuksia. Uusi tilanne ja uusi teknologia vaativat täysin uudenlaista ajattelua myös kiinteistönhuollossa. Vanhojen prosessien digitalisoiminen ei riitä, vaan tarvitaan luovaa otetta ja päivitettyjä prosesseja uuden normaalin konkretisoimiseksi.

Me Campustalla olemme jo pitkään olleet mukana kehittämässä kiinteistöalaa ja tähyilemme tulevaan suurella mielenkiinnolla. Olemme olleet vuodesta 2009 lähtien mukana kehittämässä Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa kiinteistönhuollon uusia toimintaperiaatteita, viimeisimpänä niin kutsuttua tarpeenmukaista huoltoa – mistä on kyse?

Tulevaisuuden kiinteistönhuolto palvelee yhä erilaisempia toimistokiinteistöjä

Toimistokiinteistö on paljon muutakin kuin vain rakennus tai fyysinen tila – se on paikka kuulua yhteisöön. Tätä kokemusta työntekijät tarvitsevat jatkossakin. Toimiston tehtävänä on myös tulevaisuudessa toimia paikkana, jossa verkostoidutaan, tehdään yhteistyötä ja koetaan asioita muiden kanssa.

Liikkuvat työpisteet vauhdittavat siirtymistä monitilatoimistoihin ja muunneltaviin työtiloihin kotikonttorien rinnalla. Myös tilankäytön joustavuus yleistyy: Yksi toimistohuone voi olla useamman työntekijän käytössä, kun käyttäjät vaihtuvat tai työtilat varataan varausjärjestelmästä. Ruokailutilat puolestaan toimivat tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin yhteistyötiloina ja kokoushuoneina.

Tulevaisuuden toimisto on tila, joka parantaa työntekijöidensä arjen laatua ja työntekijät odottavatkin toimistojen olevan entistä viihtyisämpiä. Paikkoja, joissa muodollisuuksien lisäksi halutaan viettää aikaa ilman perinteisen toimiston paineita. Se voi esimerkiksi tarkoittaa yhteisöllisiä tiloja, kuntosalia tai vaikka studion laitteistoja.

Kiinteistöjen tarpeenmukaista ja oikea-aikaista huoltoa automaatioiden avulla

Kun kiinteistöjen käyttö moninaistuu ja paikoin vähenee entisestä, kiinteistönhuollolle tärkeät käyttäjien havainnot vähenevät. Kysymykset kuten ”Onko ilmanvaihto sopiva?” tai “Onko tilassa liian kuuma tai kylmä?” voivat jäädä kysymättä. Havaintojen väheneminen edellyttää kiinteistönhuollolta enemmän tarkastuksia ja kiertelyä tiloissa.

Tässä avuksi tulee automaatio. Paitsi että käyttäjien havaintoja saadaan vähemmän myös kiinteistön koneiden vähentynyt käyttö voi muuttaa totuttuja huolto- ja päivitysaikoja. Tällöin on hyödyllistä, että automaatio osoittaa huoltotarpeet ja vieläpä oikea-aikaisesti.

Automaation keräämällä mittausdatalle on jo nyt olemassa oma analysointiohjelmansa. Määriteltyjen ehtojen ja raja-arvojen perusteella ohjelma tuottaa kiinteistönhuollolle listaa tiloista, joissa on poikkeamia esimerkiksi lämpötiloissa. Analyysi paljastaa myös mittausantureiden vikaantumisen sekä muut automaatio-ohjelmien virheet.

Myös Campustalla on käytössä kiinteistönhuollon analysointiohjelma. Automaatio tuo kiinteistönhuoltoon työ- ja energiasäästöjä sekä laadukkaampia olosuhteita työnteolle, kun huollettavien tilojen tarkastaminen voidaan tehdä systemaattisesti ja viat saadaan hoidettua ketterästi silloin, kun tarvitsee.

Campusta elää työelämän muutosten mukana

Työelämän murroksen keskellä on kannattavaa valita kiinteistöhuollon kumppaniksi toimija, joka kykenee tarkastelemaan ja kehittämään omia prosessejaan tulevaisuuden näkökulmasta.

Me Campustalla kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta vastaisimme työelämän tarpeisiin yhä paremmin ja paremmin. Esimerkiksi sähköiset huoltokirjat ovat kaikkien asiakkaidemme työntekijöiden käytettävissä. Ilmoitus hoidetusta työstä tehdään aina sähköisesti, jolloin työntekijän ei itse tarvitse käydä paikan päällä toteamassa korjattua työtä.

Me autamme sinua päivittäisissä kiinteistönhuollon tarpeissasi ja otamme aina huomioon niin organisaatiosi nykytilan kuin tulevaisuuden.

Suunnitellaan yhdessä, kuinka voimme tehdä työarjestanne helpompaa niin toimistolla kuin etäkonttoreilla.

Lue lisää kiinteistöhuoltopalveluistamme tai jätä tarjouspyyntö.
Seuraa meitä LinkedInissa, Facebookissa ja Instagramissa.
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja hae!

Lue myös:

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita