Parasta puhtautta – Campusta kärkijoukoissa tekemässä puhdasta siivousalaa

Campusta on kuudes yritys, jolle on myönnetty Parasta puhtautta diplomi.

Huhtikuussa Campustalle myönnettiin Parasta puhtautta -diplomi. Olemme vasta kuudes yritys, jolle diplomi myönnetään, ja on hienoa olla kärkijoukoissa tekemässä puhdasta siivousalaa! 

Seuraavassa avaamme tarkemmin ajatuksiamme siitä, miksi haluamme olla mukana vastuullisuuden kehittämisessä siivousalalla, ja miten tämä näkyy asiakkaillemme. 

Kehittyminen hyvän laadun takaajana nyt ja tulevaisuudessa

Olemme Campustalla aina valmiina kehittämään toimintaamme sekä panostamaan laadukkuuteen ja vastuullisuuteen. Campustalla on yli kymmenen vuotta ollut käytössään sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001, joka on ollut merkittävässä roolissa ohjaamassa toimintaa oikeaan suuntaan ja varmistamassa jatkuvan kehittymisen. Ympäristöjärjestelmä Ekokompassi taas seuraa hiilijalanjälkeämme ja on työkaluna prosessien parantamisessa ympäristönäkökulman huomioimisessa. Siivouspalveluillamme myös jokainen työntekijä suorittaa ympäristöosaava -koulutuksen, joka toimii tukena arkipäivän työssä ja auttaa huomioimaan kestävää tapaa toimia. 

On tärkeää tuoda asiakkaillemme näkyviksi ne toimet, joilla teemme vastuullista ja laadukasta jälkeä. Uusimpana laatuamme asiakkaille osoittaa Parasta puhtautta- diplomi. Campustan asiakkaana voit aidosti luottaa palvelumme tasoon ja siihen, että toimimme sovitun mukaisesti. Tämän vuoksi koimme SSTL Puhtausala ry:n Parasta puhtautta -vastuullisuusohjelman olevan meille luontainen lisä toiminnan vastuullisuuden ja laadun avaamiselle. 

Miksi välitämme?

SSTL Puhtausala ry:n Parasta puhtautta -ohjelma tähtää siihen, että siivousala olisi entistä vastuullisempi ja kannattavampi. Haluamme Campustalla olla mukana eettisyyden ja hyvien toimintatapojen edistämisessä. Meillä on vahva tahto pitää kiinni hyvistä toimintatavoistamme myös yrityksen kasvaessa. Paperilla sovitut asiat näkyvät myös käytännön työssämme. Tämä tarkoittaa sitä, että taustalla asiat toimivat ja perusta on vakaa. 

Vastuullisuusohjelmat ja järjestelmät ovat Campustalle tärkeitä työkaluja, joiden avulla voimme rakentaa omasta toiminnastamme parempaa ja alaa kehittävää. Kun ulkopuolinen taho on mukana tarkastelemassa toimintaa, se luo puitteet läpinäkyvyydelle. Parasta Puhtautta -diplomi on vakuus asiakkaillemme toiminnasta, joka kestää ulkopuolisen tahon tarkastelun.

Mitä parasta puhtautta-ohjelma kehittää?

Parasta Puhtautta -ohjelmassa keskitytään neljän liiketoiminnalle tärkeän osa-alueen kehittämiseen. Osa-alueet ovat henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta sekä talous:

Henkilöstön määrämme on kasvussa, ja tahdomme antaa esihenkilöille aikaa muun muassa laadukkaaseen perehdytykseen. Kun järjestelmät ovat kunnossa, lisääntyy mahdollisuus parempaan vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa. Tyytyväinen henkilökunta vaikuttaa positiivisesti palvelun laatuun ja asiakaskokemukseen, ja vahvistaa arvojemme toteutumista käytännössä.

Campustalla vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin ne luovat uusia mahdollisuuksia ja vastaavat nykyajan trendiin. Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että Campusta tuottaa kustannustehokasta palvelua ympäristöasioita ja yhteiskuntavastuuta unohtamatta.

Ajattelumme on asiakaslähtöistä ja toimintamme kehittäminen heijastelee asiakkaidemme toiveita. Joustavuus ja palvelun yksilöllinen rakentaminen aina tapauskohtaisesti on mahdollista, kun prosesseihin ja laaduntarkkailuun panostetaan. Asiakaskokemusta tarkastelemme muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyllä ja asiakaspalautteilla, jotka toimivat erinomaisina työkaluina ja konkreettisina mittareina.

Suunnitelmallisuus ja ennakointi liiketoiminnassa vaatii taustalleen hyvää talouden johtamista. Käytössä olevat kannattavuuden laskurit ja raporttien tulkitseminen takaavat vakaan toiminnan. Tavoitteenamme on kehittää prosesseja ja karsia ylimääräisiä lisäarvoa tuottamattomia alueita. Lopputuloksena on soljuva palvelu, jossa tehdään asiat ensimmäisellä kerralla oikein.   

Campustalle myönnetty Parasta puhtautta -diplomi on osoitus toimintamme luotettavuudesta ja toimii asiakkaille arvojemme välittäjänä. Campusta on vakaa kumppani, jonka kanssa yhteistyö toimii – vastuullisesti ja laadukkaasti. 

Lue lisää vastuullisuusohjelmasta SSTL Puhtausala ry:n verkkosivuilta

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita