työhyvinvointi kuuluu vahvasti Campustan strategiaan

Työhyvinvointi Campustalla on viime vuosina sekä kohentunut että kohdannut haasteita

Työhyvinvointi kuuluu vahvasti Campustan strategiaan, ja vuoden 2021 työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa ilahduttavat pitkäjänteisen työn tuottamat onnistumiset. Vuosi on kuitenkin myös haastanut, ja sekä toiminnan muutokset että koronapandemian vaikutukset näkyvät vastauksissa. Missä onnistuimme ja mitä täytyy vielä kehittää? Toimitusjohtaja Maire Virkki avaa työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.

Campustan henkilökunnalle toteutetaan säännöllisesti työtyytyväisyyskysely. Edellisen kyselyn tulokset olivat kiinteistöalan keskimääräiseen tasoon verrattuna huomattavan hyvät, mutta parannettavaakin löytyi. Mitä uusimmat vuoden 2021 tulokset kertovat kehityksestä? Onko edellisessä kyselyssä esiin nousseet haasteet saatu korjattua?

Henkilökunnan työhyvinvoinnin keskiössä on jaksaminen

Kun kahden vuoden takaiset kyselytulokset saatiin julki, alkoi Campustalla heti työhyvinvoinnin kehitystyö. Tulosten pohjalta tehtiin työhyvinvointisuunnitelma yhdessä henkilökunnan kanssa.

– Valitsimme kyselystä nousseista aiheista tärkeimmät ja pohdimme yhdessä, kuinka saamme parannettua työhyvinvointia näillä alueilla. Olemme noudattaneet tätä suunnitelmaa nyt kaksi vuotta ja iloksemme voimme todeta, että työ näkyy kyselyn tuloksissa parantuneena työhyvinvointina näillä alueilla, Virkki kertoo.

Konkreettinen toimenpide oli heti alkuun lounasleimauksesta luopuminen. Kyselyssä nousi esille myös toive urakehitykseen panostamisesta, ja osaamisen kartoitusprojekti laitettiin aluilleen.

– Pohdimme paljon henkilöstön hyvinvointia ja totesimme, että toimivat prosessit ovat hyvin olennainen osa jaksamista. Jotta esimiestyö tukee työssäjaksamista ja jotta esimerkiksi perehdyttämiseen on tarpeeksi aikaa, palkattiin näiden kahden vuoden sisällä 2 uutta esimiestä. Viestinnän sujuvoittamiseksi jokaiselle yksikölle perustettiin Teams-ryhmät, ja kehittämistyössä pyritään kuuntelemaan henkilöstöä entistä enemmän, Virkki avaa kehitystyötä.

Työhyvinvointi nousi osa-alueilla, joihin on panostettu – sitten iski pandemia

Vuoden 2021 tutkimuksen perusteella monilla osa-alueilla ollaan koettu onnistumisia. Esimerkiksi viestintään panostaminen ja palkitsemisen kehittäminen ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Myös esimiestyöhön ollaan hyvin tyytyväisiä.

– Viestinnän ja palkitsemisen eteen on tehty kovasti työtä ja olemme iloisia, että se näkyy. Esimiestyö on meillä kovalla tasolla, ja sitä pidetäänkin tärkeänä vaikuttimena. Esimiehen toiminta kun voi pahimmillaan myös pilata paljon, Virkki pohtii.

Viime vuonna yllättäen iskenyt pandemia on kuitenkin heikentänyt joitakin hyvinvoinnin osa-alueita. Työhyvinvoinnin lasku näkyy erityisesti yksiköissä, joihin korona on vaikuttanut kaikista eniten. Koska edellinen kysely ja sen pohjalta tehty suunnitelma toteutettiin ennen koronan alkua, ei pandemian vaikutuksiin ole osattu ennalta varautua.

– Varsinkin aula- ja vahtimestaripalvelun työnkuva muuttui paljon koronan iskettyä. Ihmiskontaktit vähenivät huomattavasti ja työ muuttui esimerkiksi ovilla valvomiseksi ja tietokoneiden sekä työtuolien kuskaamiseksi. Muutokset tulivat hyvin nopeasti, eikä tieto työntekijöille välttämättä kulkenut oikeita reittejä. Tässä emme onnistuneet, vaan viestintäketjut katkesivat, Virkki kertoo.

– Tähän ryhmään on kohdistunut todella paljon muutoksia, sillä koronan aiheuttamien haasteiden lisäksi myös suurimman asiakkaamme Tampereen korkeakoulusäätiön muodostuminen samoihin aikoihin muutti toimintaamme.

Työhyvinvointi saa uuden kehityssuunnitelman vuodelle 2022

Koronavuosi ei ole ollut työhyvinvoinnin kannalta aivan helppo campustalaisille. Kyselytutkimuksen pohjalta tullaankin yhdessä koko henkilöstön kanssa tekemään uusi, kaikkia koskeva hyvinvointisuunnitelma.

– Suhtaudumme hyvin vakavasti työhyvinvointiin ja etsimme keinoja, joilla sitä voidaan kehittää. Pidämme erityisesti viestintää ja avointa keskustelua avaintekijöinä ratkaisujen löytymiseen. Haluamme aidosti kuulla henkilökunnan ajatuksia, Virkki kertoo.

Moni Campustan nykyinen työntekijä on aloittanut työnsä korona-aikana, mikä ei varmasti ole ollut optimaalinen tilanne uuteen työhön perehtyessä.

– Entiseen ei varmaan koskaan palata, ja toimintaympäristön tilanne tulee muuttumaan. Meillä on ollut haastavia aikoja, mutta haluamme ratkoa haasteita avoimesti yhteistyössä kaikkien työntekijöidemme kanssa.

Toimitusjohtaja uskoo dialogiin ja yhteistyöhön. Matala organisaatiomalli onkin avainasemassa suoraan kommunikaatioon.

– Parhaat ideat syntyvät aina keskustellen ja kuunnellen. Campustan menestys perustuu asiansa tuntevien ammattilaisten työhön, ja usein juuri arjen työssä nousee hyviä ajatuksia toimintatapojen muuttamiseen. Jokainen työntekijä ja mielipide on tärkeä, Virkki toteaa.

Lisätietoja:

Maire Virkki
Toimitusjohtaja, Campusta
maire.virkki@campusta.fi
puh. 040 820 2306

Lue asiakkaidemme kokemukset tai jätä tarjouspyyntö.
Seuraa meitä LinkedInissa, Facebookissa ja Instagramissa.
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja hae!

Lue myös:

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita