Campusta Oy:n ilmoituskanava

Campustalla on käytössä luottamuksellinen ilmoituskanava mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ja muun epäeettisen toiminnan raportoimiseen. Ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin. Tällä haluamme varmistaa, että työntekijämme, asiakkaamme sekä ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa huomaamistaan väärinkäytöksistä tai rikkomuksista turvallisesti. Ilmoituskanavan avulla edistämme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossamme.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain mahdollisista Campustan toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä, rikkomuksista, epäeettisistä tai lainvastaisista toimista ilmoittamiseen. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi:

  • lahjontaa
  • korruptiota
  • rahanpesua
  • harmaata taloutta
  • epäreilua kilpailua
  • ympäristörikkomusta
  • työturvallisuutta
  • tietosuojaa
  • työolosuhteita
  • muuta epäeettistä toimintaa

Miten luottamuksellisuus on varmistettu?

Ilmoituskanavapalvelun tarjoaa ulkopuolinen kumppani (EasyWhistle) ja ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voi jäljittää. Ilmoitusten käsittelijöitä koskee salassapitovelvollisuus ja ilmoituksessa jätettyihin tietoihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kaikki ilmoituksessa mahdollisesti olevat henkilökohtaiset tiedot anonymisoidaan, kun niitä ei enää tarvita ilmoituksesta johtaneisiin toimenpiteisiin. Ilmoituksia voidaan säilyttää enintään viisi vuotta ilmoituspäivästä, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeellista pidempään esimerkiksi meneillään olevan viranomaistutkinnan vuoksi tai ilmoitukseen liittyvän henkilön oikeuksien turvaamiseksi.

Miten ilmoitus tehdään?

Pääset jättämään ilmoitukset oheisesta linkistä EasyWhistle-kanavamme kautta. Ilmoituksen voi jättää joko omalla nimellä tai anonyymisti.  Nimen ja yhteystietojen jättäminen auttaa väärinkäytösepäilyn tehokkaammassa tutkinnassa. Ilmoittajasta ei tallenneta henkilötietoja kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai IP-osoitetta ilman, että ilmoittaja erikseen antaa tietoja itse. Muista ottaa järjestelmästä saatu tunniste talteen itsellesi, jotta pääset katsomaan vastausta ja seuraamaan käsittelyprosessin etenemistä.

Milloin ilmoitukseen vastataan?

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituskanavaan tulleisiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoituksen vastaanottaminen vahvistetaan lähettäjälle seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Lisäksi ilmoittajalle lähetetään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tieto siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoitus johti. Vastauksen pääset lukemaan kirjautumalla ilmoituskanavallemme uudelleen ja syöttämällä ilmoituksen jättämisen yhteydessä saamasi tunnisteen.