Väestösuojan tarkastus ja tiiveyskoe Tampereen alueella

Campustalta väestönsuojan tarkastukset sekä vaadittavat tiiveyskokeet vaivattomasti. Tuotamme tarkastuksen kattavasti dokumentoituna puutteet ja muut tarvittavat asiat huomioiden.

Lakisääteiset väestösuojien tarkastukset Campustalta ammattitaidolla

Väestönsuojasta kannattaa pitää huolta vuosittain, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Campusta Oy:n kautta saatte lakisääteiset väestönsuojien määräaikaistarkastukset, kokonaisvaltaista hoitoa ja ylläpitoa vuosisopimuksilla, suojan materiaalien täydennystä, tiiveyskokeita sekä ikääntyneiden tai vaurioituneiden ilmanvaihtokoneiden saneeraukset.

Yhteistyökumppaniverkostomme kautta onnistuu myös rakennustekniset työt sekä padotusventtiilien uusimiset.

Mitä Suomen pelastuslaki vaatii väestönsuojien käyttövalmiuden osalta?

Väestönsuojan on oltava käyttövalmiina 72 tunnin kuluessa siitä, kun viranomaiset antavat käyttöönottoa koskevan käskyn. Käyttövalmiuden saavuttamiseksi suojassa tulee olla tarvittavat varusteet ja laitteet, kuten ilmanvaihtolaitteet, saniteettitilat ja varastotilat välttämättömiä tarvikkeita varten.

Onko jo tarve väestösuojan 10-vuotis­tarkastukselle ja tiiveyskokeelle?

Ennen kuin tilaat väestönsuojan määräaikais-
tarkastuksen ja tiiveyskokeen, niin kannattaa varmistaa tiettyjä asioita sitä ennen.

Mitä Campustan teettämä väestönsuojan vuosittainen tarkastus sisältää?

Väestönsuojan vuosittaisessa tarkastuksessa kartoitetaan väestönsuojan varusteet sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään havainnot ja puutteet.

Tarkastus sisältää mm. seuraavien kohteiden tarkastamisen:

 • suojan merkinnät
 • ilmanvaihtokone, koekäyttö
 • padotusventtiilin toiminta
 • ylipainemittarin toiminta
 • vesipiste ja viemäröinti
 • ovet, luukku ja venttiilit
 • kiinteistön ilmanvaihto
 • suojelumateriaalin ja varusteiden kunto ja lukumäärä
 • viestilaitteet ja -yhteydet
 • sähkökeskus
 • sulkuhuone tai sulkuteltta
 • läpiviennit
 • lämmitys
 • käymälät

* Havaittujen puutteiden korjaus erillisveloituksena tarjouksen mukaisesti.

Väestönsuojan tarkastuksen prosessi

Katso alta kuinka väestösuojan tarkastusprosessi etenee

1. Tarkastus

Tarkastamme väestönsuojan rakenteet, tekniset järjestelmät, varustukset ja välineet sekä yleisen kunnon. Tavoitteenamme on varmistaa, että väestönsuoja täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset ja on käyttövalmis hätätilanteessa.

2. Mahdolliset korjaukset

Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita tai vikoja, tarjoamme kattavan raportin ja suositukset tarvittavista korjauksista. Huolehdimme myös tarvittavista korjaustoimenpiteistä, jotta väestönsuojasi pysyy turvallisena.

3. Tiiveyskoe

Suoritamme väestönsuojan tiiveyskokeen standardien mukaisesti nostamalla suojan sisäisen paineen ohjearvoon ja mittaamalla kauanko paineen lasku kestää. Saat meiltä tarkastusraportin, joka dokumentoi suojan tiiveyden ja toimintavalmiuden.

Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojan tarkastuksen hinnoittelu

Väestönsuojan tarkastuksen hinnoittelu perustuu tarkastettavan kohteen kokoon. Tarkasta alta tarkastuksen hinta perustuen tarkastettavan väestönsuojaan kokoon.

Väestönsuojan koko alle 135m2

 • laitteiden ja varusteiden kunnon tarkastus
 • huoltotöiden tarkastus
 • suojan tarvittavien työkalujen tarkastus
 • turvallisuushenkilöstön materiaalien tarkastus
 • vaadittavien asiakirjojen tarkastus
 • tarkastuksen dokumentointi ja raportointi
 • puutteiden sekä huomioiden läpikäynti

Ensimmäinen tarkastuskäynti, 180 €
Vuosihuoltosopimus, 145 € / vuosi

Väestönsuojan koko 135m2 - 900m2

 • laitteiden ja varusteiden kunnon tarkastus
 • huoltotöiden tarkastus
 • suojan tarvittavien työkalujen tarkastus
 • turvallisuushenkilöstön materiaalien tarkastus
 • vaadittavien asiakirjojen tarkastus
 • tarkastuksen dokumentointi ja raportointi
 • puutteiden sekä huomioiden läpikäynti

Ensimmäinen tarkastuskäynti, 200 €
Vuosihuoltosopimus, 165 € / vuosi

Väestönsuojan koko 900m2 - 4500m2

 • laitteiden ja varusteiden kunnon tarkastus
 • huoltotöiden tarkastus
 • suojan tarvittavien työkalujen tarkastus
 • turvallisuushenkilöstön materiaalien tarkastus
 • vaadittavien asiakirjojen tarkastus
 • tarkastuksen dokumentointi ja raportointi
 • puutteiden sekä huomioiden läpikäynti

Ensimmäinen tarkastuskäynti, 220 €
Vuosihuoltosopimus, 185 € / vuosi

Huoltoauton veloitukset sis. hintaan. Yli 25 km matkat veloitetaan sopimuksen mukaan.

Väestönsuojan tiiveyskoe

Ennen väestönsuojan 10-vuotistarkastusta tai tiiveyskokeen tilaamista varmista seuraavat asiat

Varmista ennen tiiveyskokeen tilausta, pitääkö suoja tarkastaa ennen tiiveyskoetta. Lisäksi varmista, että tiiveyskokeen suorittamisen edellytykset ovat kunnossa:

 • suojan varsinainen ovi on paikallaan ja sen voi avata ja sulkea esteettä
 • ylipaineventtiilit voidaan sulkea tiiviyskokeen ajaksi
 • ilmanvaihdon sulkulaipat voidaat avata tiiveyskokeen ajaksi
 • viemärin padotusventtiili on toimintakuntoinen ja sen voi sulkea
 • hätäpoistumisluukulle, suojapuhaltimille ja ylipainemittarille tulee olla pääsy
 • suojapuhaltimen osat ovat paikoillaan / käytettävissä

Väestösuojien tiiveyskokeet Campustalta hintaan 345 € / krt

Miten väestösuojan tiiveyskoe toteutetaan?

Tiiveyskokeessa suojan kaikki läpiviennit, ovet ja luukut suljetaan huolellisesti. Sen jälkeen suojan sisäinen paine nostetaan suojapuhaltimen avulla ohjearvoon. Kun ohjearvo on saavutettu, mitataan kuinka kauan paineen laskeminen kestää verrattuna ennalta määriteltyihin ohjearvoihin.

Artikkeleita väestönsuojien tarkastuksista