Vastuullisuus

Haluamme näyttää vastuullisuutemme konkreettisilla ja läpinäkyvillä tavoilla.  Olemme valinneet näiden tavoitteiden tukemiseen Ekokompassi järjestelmän, Parasta puhtautta- diplomin sekä ISO9001 laatusertifikaatin. Nämä tukevat toisiaan ja auttavat meitä jatkuvaan parantamiseen.

Parasta puhtautta

SSTL Puhtausala ry:n Parasta puhtautta -ohjelma tähtää siihen, että siivousala olisi entistä vastuullisempi ja kannattavampi. On tärkeää tuoda asiakkaillemme näkyviksi ne toimet, joilla teemme vastuullista ja laadukasta jälkeä.

Parasta puhtautta- dilplomi myönnettiin Campustalle huhtikuussa-23. Olimme vasta kuudes yritys, jolle tämä vastuullisuus diplomi myönnettiin. Ohjelmassa keskitytään neljän liiketoiminnalle tärkeän osa-alueen kehittämiseen. Osa-alueet ovat henkilöstöhallinto, toiminnan laatu, asiakkuuden hallinta sekä talous. Vastuullisuusohjelman arvioijat tarkistavat, että näiden osa-alueiden laatuvaatimukset täyttyvä. Diplomin saaminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta jokaisella osa-alueella, ja osallistuvan yrityksen on sitouduttava kehitystyöhön.

Vaikka ohjelma on puhtauspalvelualalle suunnattu, kertoo se kokonaisuudessaan Campustan toimintamalleista ja vastuullisuudesta.

Laatujärjestelmä ISO9001:2015

Käytössämme on jo vuosien ajan ollut ISO 9001:2015 standardin mukaisesti sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Se on sateenvarjo, jonka alla teemme moneen osa-alueeseen jakautuvaa laatutyötä. Sertifioitu järjestelmä edellyttää kaikilta osin suunnitelmallista toimintaa, määriteltyjen toimintatapojen noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Järjestelmä auditoidaan ulkoisen auditoijan toimesta suunnitellusti kerran vuodessa, ja laajemmin 3 vuoden välein. Tämä edellyttää, että seuraamme jatkuvasti muutoksia toimintaympäristössämme ja sidosryhmissämme, parannamme toimintaamme ja olemme tietoisia mahdollisista riskeistämme ja mahdollisuuksistamme. Toimintaamme seurataan kattavasti asiakkuus-, henkilöstö- ja talousmittarein. Lisäksi valvomme alihankkijoidemme toimintaa laatukatselmuksin.

Kiwa sertifikaatti

Ympäristövastuullisuus

Ympäristöjärjestelmä Ekokompassi

Campustalla on käytössään ulkopuolisen todentajan sertifioima ympäristöjärjestelmä Ekokompassi.

Ekokompassi pohjautuu maailmanlaajuisesti tunnettuun ympäristöasioiden hallintajärjestelmään, ISO14001 -standardiin. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään organisaatiolle, joka täyttää Ekokompassin 10 kriteeriä. Järjestelmän avulla tunnistamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja löydämme konkreettiset keinot niiden vähentämiseksi. Ympäristöohjelma sisältää ympäristötavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet. Ohjelma päivitetään vuosittain ja tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Samoin auditointi uudistetaan kolmen vuoden välein.

Ympäristötyötä tehdään koko henkilöstön voimin, sen organisoinnissa meitä auttaa ympäristövastaava ja ympäristötiimi. Ympäristötiimi päivittää osaamistaan jatkuvasti.

Tällä raportointikaudella kehityskohteiksemme on valittu: viestintä, hankinnat, jätteet ja kemikaalit.

Esimerkkeinä: tehdään kiinteistönhoidon tuotteiden ympäristömerkeistä selvitys ja tilataan mahdollisuuksien mukaan vain ympäristömerkittyjä tuotteita ja kemikaaleja. Tällä hetkellä 80 % Campustan käyttämistä kemikaaleista on ympäristömerkittyjä. Käytämme mahdollisimman paljon sähköajoneuvoja ja niitä saatiinkin vielä tänä vuonna lisää.

Kiinteistö- ja siivouspalvelujen henkilöstö on suorittanut ympäristöosaava koulutuksen. 2022 järjestettiin koko henkilöstölle ympäristökoulutusta, jonka sisältö muodostui YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 mukaisesti ja sisälsi esimerkiksi ratkaisukeinojen työkalupakin, asiaa ympäristövaikutuksen mittaamisesta, kierrätyksestä ja jätehuollosta. Viime vuonna järjestettiin myös koko henkilöstölle koulutusta Ekokompassista ja siitä mitä se meillä työssä tarkoittaa.

Koko henkilöstön käytössä on sähköinen käyttöturvallisuustiedotteiden tietokanta ja henkilöstömme on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Kaikille uusille työntekijöille järjestetyssä perehdytystilaisuudessa käydään Ekokompassin asiat lyhyesti lävitse.