Vastuullisuus

Ympäristölupaus

Campusta oy on sitoutunut huomioimaan toiminnassaan ilmastonmuutoksen ehkäisyn. Pyrimme ennaltaehkäisemään palveluidemme mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset ympäristölle.

Käyttöön ottamassamme Ekokompassi ympäristöjärjestelmässä määritellään ja seurataan tavoitteitamme vuosittain ja pyritään jatkuvaan parantamiseen, jolla tavoitellaan hiilijalanjäljen pienentämistä.

Sitoudumme noudattamaan myös asiakkaidemme omia ympäristöohjelmia ja pyrimme varmistamaan alihankkijoidemme ympäristövastuullisuuden.

Henkilöstön koulutuksella ja sisäisellä tiedottamisella ja uusien työntekijöiden perehdytyksellä pyrimme jatkuvaan ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja viranomaismääräyksiä.